1.      קבלת תנאי השימוש

נא קרא תקנון זה בעיון ובזהירות לפני עשיית כל פעולה או שימוש באתר.

השימוש באתר Yotamy.com להלן: "האתר", באמצעות הרשמה, פתיחת חשבון  פתיחת חנות, ביצוע קנייה או מכירה באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י יותמי בע"מ ח.פ. 515954477 (להלן: "החברה"). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, נושאי משרה בחברה או כל מי מטעמם. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

2.      כללי

א.      האתר מופעל על ידי יותמי בע"מ ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט.

ב.      אתר יותמי פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים, ספקים, יצרנים ופלטפורמות תשלומים מקומיות ובינלאומיות לבעלי עסקים מקומיים ובינלאומיים.

אתר החברה משמש גם כפלטפורמת מסחר לבעלי עסקים, בעלי חנויות או מוכרים (להלן: "בתי העסק") המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן" :המוצרים"), ללקוחות עסקיים (להלן: "הקונים"). אין לראות בחברה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. החברה אינה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.

3.      הרשמה והרשאה לשימוש באתר

 

א.      ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

ב.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי    של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.

ג.       על המשתמש חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. המשתמש  אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.

ד.      ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. החברה אינה בודקת מראש את זהות בית העסק ולא תהיה לחברה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י בית העסק.

ה.      על בית העסק לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות כתובת דואר אלקטרוני, פרטי תשלום עדכניים ועוד.

 

4.      ביצוע מכירות בזירת המסחר לעסקים

 

א.      פרסום מוצר ע"י בית העסק באתר מחייבת את בית העסק במכירתו ואספקתו לקונה. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לכל פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הוא מציג באתר.

ב.      המוצרים באתר מחולקים לפי קטגוריות. על בית העסק לדאוג כי הוא מתייג את המוצרים אותם הוא מפרסם תחת הקטגוריות המתאימות. החברה שומרת על זכותה לשנות את הקטגוריות של המוצרים כפי שפרסם אותם בית העסק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ג.       ככל שהקונים עומדים בתנאי השימוש של בית העסק, בית העסק מחויב לספק לקונים את המוצרים שנמכרו בדרך המסחרית הראויה.

ד.      בית העסק רשאי לגבות דמי משלוח ומסירה בתעריפים סבירים. על דמי המשלוח להופיע באתר בצורה ברורה. לא ניתן לשנות את מחיר המכירה של המוצר לאחר ביצוע מכירה.

 

5.      ייבוא אישי, מכס ומיסים

הייבוא האישי המבוצע באמצעות אתר החברה כפוף לחוקי הייבוא של מדינת ישראל ובאחריותו המלאה של הרוכש – מבצע הייבוא האישי

המיסים החלים על הרכישות כפופים לכללים ולמגבלות המוטלות על ידי רשויות המס בישראל בנוגע לייבוא אישי. יש לעיין בתקנון המעודכן של רשויות המכס.  

מצ"ב קישור  –   http://apps.moital.gov.il/PersonalImport/

אנו עושים כמיטב יכולתנו להציג את המחיר המלא שתידרש לשלם כולל עלויות שילוח, מיסים ושחרור, ואולם החברה לא תהיה אחראית לשינויים הנובעים מחריגה מהכללים.

החברה אינה מבצעת ו\או מתפעלת את הליכי שחרור החבילה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, פגם או אובדן שנגרם בעת הליך השחרור של החבילה ו\או המוצר.

6.      מדיניות מוצרים

 

א.       מידע ותמחור מוצרים

המידע באתר כולל פרטים של עשרות אלפי מוצרים המתקבל מהשותפים העסקיים ומעודכן באופן שוטף. למרות זאת ייתכנו טעויות בתיאור המוצרים או המחירים.

יש לעיין היטב בפרטי המוצרים והעסקאות, טרם ביצוע הזמנה.

ב.      זמינות ותמחור המוצרים

החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק להציע מוצרים ו/או שירותים ללא הודעה מוקדמת ללקוחות וייתכן כי מוצרים ייהפכו לבלתי זמינים גם לאחר ההזמנה. כל מחיר של מוצר ו/או שירות יכול להשתנות ללא הודעה מוקדמת מראש. הזמנה שלא תסופק תזוכה תוך 14 ימי עסקים.

המחירים המופיעים באתר בזמן נתון כוללים מיסים כדין, אולם אינם כוללים מע"מ.

ג.        אחריות למוצרים

מוצרים הנמכרים באתר בייבוא אישי או ייבוא קבוצתי אינם כוללים אחריות התקפה בישראל, אלא אם צוין אחרת בפרטי ההצעה. המוצרים נמכרים כמות שהם (AS IS), ללא שירות תיקונים ו/או אחריות אלא אם צוין אחרת בפרטי ההצעה.

החברה תשקול להשיג אישורים ותקנים למוצרים ספציפיים וכן להציע אחריות ו/או שירות למוצרים מסוימים באמצעות מעבדות שירות ייעודיות, לטובת הלקוחות. המידע יפורסם והשירות יינתן על ידי המעבדות ובאחריותן. כמו כן, האחריות והשירות למוצרים שיוצעו על ידי מוכרים מקומיים באתר החברה יינתנו על ידם ובאחריותם.

ד.       מדיניות ביטולים והחזרות

לצערנו לא ניתן לשנות ולבטל הזמנה לאחר שנקלטה. מכיוון שהמוצרים לא נשלחים ישירות לישראל אלא דרך מחסנים לוגיסטיים, אין אפשרות החזרה ו/או החלפת המוצרים.

 

 

ה.       החזרה מחמת פגם או אי התאמה

במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר או קבלת מוצר אחר משהוזמן או במידה שונה מזו שהוזמנה, הלקוח יזוכה במלוא המחיר ששולם, כולל דמי משלוח ומסים אם שולמו בכפוף להחזרת המוצר לחברה.

במקרה של ביטול מחמת פגם או אי התאמה, יש לשלוח המוצר באריזה המקורית.
ויש לצרף צילום הפגם או אי ההתאמה.  

7.      הקמת חנות ווירטואלית

 

א.      הקמת חנות באתר תיעשה באמצעות טופס הזמנה המיועד לכך באתר.

ב.      כלל בתי העסק מתחייבים לשמירה על קווי יסוד זהים בתנאי השימוש בחנויות שהם יוצרים    באתר (להלן: "תנאי השימוש של בית העסק"). קווי יסוד אלו יכללו: מסירת המוצר והחזרתו, מדיניות תשלומים וזיכויים, והכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו. בתי העסק מתחייבים לאכוף את תנאי השימוש שקבעו והכל בתום לב. החברה שומרת על זכותה לדרוש מבתי העסק לשנות את תנאי השימוש שקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה בחנויות הווירטואליות, הן על בית העסק והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי החברה לא תישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות בהן.

8.      עלות השימוש באתר

 

א.      כל בית עסק רשאי לפתוח חנות וירטואלית בזירת המסחר, ללא תשלום, בכפוף לעמידה ביעדי פעילות עסקית רבעונית באתר. ביצוע מכירות באתר כרוך בתשלום עמלות מכירה ע"י בית העסק לחברה בהתאם למדיניות העמלות שתקבע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי העמלות והשימוש בחנויות הווירטואליות כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ב.      המחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ.

ג.       קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.

ד.      חיוב משתמשי הקצה יבוצע במגוון אפשרויות:

     , Pay Pal, Icount, ERN העברה בנקאית. כפוף למדיניות השימוש של חברות הסליקה והתשלומים.

ה.      על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף .

 

9.      הגבלת אחריות

 

א.      החברה אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין בתי העסק והקונים. לכן לחברה אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. החברה אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי בית העסק או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.

ב.      לחברה אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של משתמשי הקצה בחנויות הווירטואליות והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של משתמשי הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע"י משתמשי הקצה. על כן החברה אינה אחראית בדבר זהות משתמשי הקצה או התוכן והמידע המפורסמים באתר.

ג.       משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. החברה, עובדיה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.

ד.      החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ומשתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.

ה.      המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.

ו.        החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י בתי העסק או ע"י מי ממשתמשי הקצה באתר.

ז.       החברה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. החברה לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.

ח.      החברה רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של בעל העסק, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות בעל העסק באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של משתמש קצה באתר, החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו של משתמש הקצה, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרח.

 

10.  קניין רוחני

א.      האתר הינו רכושה הבלעדי של החברה והחברה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

ב.      משתמש הקצה לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י בית העסק או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.

ג.       משתמש הקצה מעניק בזאת לחברה רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. משתמש הקצה מאשר לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו משתמש קצה.

 

11.  פעילות אסורה

 

א.      פרסום מוצר באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.

ב.      אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.

ג.       אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.

ד.      אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של אתר זה.

ה.      אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, במוניטין החברה או המשמיצה את החברה וכדומה.

ו.        אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.

ז.       אסור כל פרסום או מכירה של מוצר שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש קצה.

ח.      אסור אזכור שם החברה או הפניית קישור מאתר מהחברה לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.

 

12.  שונות

 

א.      כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

ב.      כל זכות או סעד של החברה בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של החברה הקיימים לה על פי דין.

ג.       תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

ד.      שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של אמס לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויותיה.

ה.      הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

ו.        חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

ז.       הודעות יימסרו לחברה באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסר לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.

 

13.   מדיניות פרטיות

 

א.       הסכם הפרטיות

השימוש באתר זה – yotamy.com (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע"י חברת יותמי  בע"מ ח.פ. 515954477 .

במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בחברה, או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.

החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.

ב.      כללי

(1). האתר מופעל על ידי החברה ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט .

(2). החברה מספקת פלטפורמה פרסומית לבעלי חנויות או למוכרים (להלן: "בתי העסק") המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים") לקהל הרחב (להלן: "הקונים. החברה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ואינה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.

(3). בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע מזהה את משתמש הקצה באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שמשתמש הקצה ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של משתמש הקצה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמת העמודים בהם צפה משתמש הקצה, ההצעות והמוצרים שעניינו את משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר.

(4). החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות משתמש הקצה שהתקבל שלא באמצעות משתמש הקצה, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים או אתרים או בתי העסק, לרבות אלה המוצגים באתר ואשר אינם בשליטת החברה. בכל מקרה של ספק, על משתמש הקצה לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, אתר או גוף מסחרי.

ג.       רישום לאתר

(1). בעת רישום ראשוני באתר על הקונה להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולבחור בסיסמא. כאשר הקונה מעוניין לבצע קנייה או כאשר בית עסק מעוניין לפתוח חנות באתר, עליו להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, ח"פ / מספר עוסק מורשה

(2). הפרטים אותם מתבקש משתמש הקצה למסור כוללים מידע הנחוץ לצורך רכישת המוצרים ואספקתם וללא מסירת הפרטים האמורים לא יוכל משתמש הקצה להצטרף לאתר או לרכוש מוצרים באתר.

ד.      השימוש במידע

(1). השימוש במידע שיתקבל אודות משתמש הקצה עקב שימושו באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של משתמש הקצה באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר; לאפשר רכישת מוצרים באתר; פרסום מידע ותכנים באתר; להתאים את העסקאות והמודעות שיוצגו בעת ביקורו של משתמש בקצה באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות של משתמש הקצה.

(2). החברה נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של משתמש הקצה ובכלל זאת כתובת ה-IP של משתמש הקצה וכן את כל הדפים בהם ביקר משתמש הקצה בעת גלישתו. בהסכמת משתמש הקצה למדיניות הפרטיות, משתמש הקצה מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה לצרכים הבאים: יצירת קשר עם משתמש הקצה; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש הקצה (בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם משתמש הקצה יציין בכתב בפני החברה כי אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור. באם משתמש הקצה חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, עליו ליצור קשר  ולבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה.

(3). החברה לא תעביר את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כפי שנמסר לה על ידי משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: החברה קיבלה את הסכמתו של משתמש הקצה לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת החברה את המידע, לרבות אך לא רק, אספקת שירות כלשהו, שימוש בכלי כגון פלטפורמה או תוכנה מסוימת וכדומה; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של משתמש הקצה לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש הקצה לחברה המחייבת את חשיפת פרטי משתמש הקצה; במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיו של משתמש הקצה מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו אמס תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.

ה.      שימוש ב – Cookies

(1). יתכן שהחברה תשתמש ב – "עוגיות (Cookies) "לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של משתמש הקצה וכן לצרכי אבטחת מידע.

(2). משתמש הקצה יכול להימנע מקבלת "עוגיות" באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.

ו.        אבטחת מידע

החברה מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. אין פעילות זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה.

ז.       זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי אמס משמש לצורך פניה אישית אל משתמש הקצה, זכאי משתמש הקצה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

ח.      שינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, החברה תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש הקצה. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת משתמש הקצה למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.

     ט. הגבלת אחריות

חברת Yotamy אינה מהווה צד לעסקת המכירה של המוצרים בחנויות הווירטואליות של המוכרים ואינה אחראית לאמיתות המדע והפרסומים. חברת Yotamy לא תהיה אחראית לשום נזק              מכל סוג שהוא במישרין או בעקיפין הנובעים משימוש בחנויות הווירטואליות.